Samenwerking Maatschap voor Fysiotherapie

Richter Lieffering

Organisatie Adviseur

person

Vertrekpunt

De maatschap bestond uit 6 maten. De uitvoering van de missie en visie blijven steken. Tevens is de maatschap al tijden ontevreden over het eigen functioneren. De Maatschap weet niet hoe de status quo te doorbreken.

Aanpak

Voor een goede beeldvorming van de situatie zijn alle maten en enkele medewerkers geïnterviewd. Aan de hand daarvan is een aanpak gekozen waarbij individuele begeleidingsgesprekken centraal stonden. Met elke maat zijn een-op-een begeleidingsgesprekken gevoerd. Alle mogelijke thema’s zijn de revue gepasseerd. Van machtsverhoudingen, kwaliteiten, structuur, samenwerking, vaardigheden, gezondheid, financiën, commercie tot het HKZ-certificaat.

Resultaten

De verhouding tussen de maten is ingrijpend gewijzigd. Tevens is gekozen voor aan andere taakverdeling. Dat heeft geleid tot een versterking commercie, toegenomen slagvaardigheid, betere werkverdeling, grotere betrokkenheid van medewerkers en is het HKZ-certificaat behaald.