Reorganisatie IrisZorg

Richter Lieffering

HR-Business Partner

person

Vertrekpunt

IrisZorg is een grote Welzijns organisatie in Oost Nederland. Bij de Directie Verslavingszorg was een stevige HR-Business Partner nodig. Naast de dagelijkse advisering ven Directie en Management bij alle HR-vraagstukken was het reorganiseren van de managementstructuur noodzakelijk. Met enerzijds het doel een besparing te realiseren. Anderzijds was het nodig de aansturing te wijzigen van een regionale oriëntatie naar een klantgroep oriëntatie. Richter is gevraagd om tijdelijk de functie van HR Business Partner te vervullen met als speerpunt de reorganisatie in de rol van projectleider te realiseren.

Aanpak

Doen wat je belooft”, snelheid en zorgvuldigheid stonden centraal in de aanpak. Dat was nodig om het vertrouwen bij medewerkers te behouden omdat na de reorganisatie een belangrijke rol voor hen was weggelegd. Voor aanvang van de reorganisatie is een gedragen projectplan gemaakt. Vanwege de complexiteit van de situatie is daarbij met name stil gestaan bij de rol van de beslissers van het project, de Directeur; het CvB, het Hoofd HRM en de OR. Vervolgens is het project uitgevoerd zoals gepland. Naast de projectleiding heeft Richter tevens de beslissers geadviseerd en ondersteund gedurende de reorganisatie.

Resultaten

Realisatie projectdoelstellingen. De nieuwe managementstructuur is binnen de daarvoor vastgestelde termijn bemenst en van start gegaan op de voorgenomen implementatiedatum.
Koerswijziging. Door een zorgvuldige, transparante en consequente uitvoering van de reorganisatie is gewerkt aan het creëren van vertrouwen in de leiding. Daardoor is een belangrijke basis gelegd voor het realiseren van de koerswijziging.
Projectmanagement als succesvolle methode. De organisatie als geheel en met name de beslissers hebben ervaren dat het succesvol uitvoeren van complexe en ingrijpende projecten mogelijk is.

"

Richter heeft zich in een zeer complexe reorganisatie bewezen als projectleider, rechterhand en sparringpartner. Richter werkt zorgvuldig, gedegen en met respect voor organisatie en medewerkers.

"

- Hilda Barnhoorn - Directeur IrisZorg

Projecten

Groei

Beschrijving

Coaching maatschap fysiotherapie

Beschrijving

Lijnmanager a.i.

Beschrijving