Ontwikkeling administratieve HR-processen Summa College

Richter Lieffering

Projectleider

person

Vertrekpunt

Summa College is een ROC te Eindhoven. De organisatie van de HR-administratie was net gecentraliseerd. De logische volgende stap was het standaardiseren van administratieve HR-processen met als doelstelling uniformiteit en efficiëntieverbetering.

Aanpak

Er is gekozen voor een aanpak waar medewerkers van HR-services zelf, vanuit hun intrinsieke motivatie, de processen hebben verbeterd. Richter heeft hen daarin begeleid. Aan elk proces zijn twee medewerkers gekoppeld: Elk tweetal is begeleid bij het verbeteren van de procesinrichting: Elk ontwikkelde en vastgestelde proces is onder collega's geïmplementeerd. Tijdens het project zijn uitgangspunten en standaard formats ontwikkeld. Tevens zijn gedurende de uitwerking van processen afspraken gemaakt over hoe de geïmplementeerde processen te beheren en verder te ontwikkelen (het proces procesbeheer). Dat is altijd nodig want zeker is dat vastgestelde processen niet voor altijd hetzelfde blijven. Ooit zullen zich situaties voordoen waardoor het nodig/wenselijk is dat een proces moet worden veranderd.

Resultaten

Door implementatie aangepaste processen toename efficiëntie. Borging van permanente ontwikkeling van HRM-processen. Groei ondernemerschap bij medewerkers.