Ontwikkeling HR-processen Kindante

Richter Lieffering

Projectleider

person

Vertrekpunt

Kindante is een Bestuur voor Primair Onderwijs in Sittard en omgeving. Het domein HR functioneerde niet naar tevredenheid. Gevraagd de medewerkers van het domein HR te begeleiden in hun ontwikkeling.

Aanpak

Aan de hand van een organisatieonderzoek een plan van aanpak gemaakt. Begeleiding van medewerkers P bij het ontwikkelen van P&O-processen als hefboom voor het ontwikkelen van P&O in zijn geheel. Interne klanten zijn eveneens betrokken in deze aanpak.

Resultaten

De administratieve- en enkele advies-processen zijn verbeterd als gevolg van het aanbrengen van meer structuur in de processen en enkele wijzigingen in de taakverdeling binnen het domein.