Over Agree Management

Richter Lieffering

Eigenaar

person

Wie en waar

Agree Management bestaat uit Richter Lieffering met zijn werkvrienden. Allemaal mensen die binnen hun vakgebied hun sporen hebben verdiend en het belang van de klant voorop stellen. Met hen werkt Richter samen in projecten voor klanten maar ook inspireren zij elkaar middels kennisdeling en intervisie. Richter werkt in heel Nederland met als uitvalsbasis Doetinchem.

1970 – 2004: De aanloop

Richter is geboren en getogen in het noorden van het land. Na afronding van het VWO in Harlingen (Friesland) heeft Richter Bedrijfskunde gestudeerd aan de Universiteit in Groningen met als afstudeerrichting Organisatiekunde. Vervolgens, vanaf 1996, is Richter gaan werken als Consultant bij een middelgroot HR-adviesbureau. Daar heeft Richter een enorme ontwikkeling kunnen doormaken. Allerlei soorten opdrachten kwamen op zijn pad van Interim HR, Organisatieadvies, HR-advies, Trainingen tot Werving en Selectie. In 2002 werd het middelgrote adviesbureau overgenomen door een wereldspeler op het gebied van HR. Vol enthousiasme heeft Richter zich gestort op het realiseren van de synergie. De lang gekoesterde wens eens als zelfstandig ondernemer te gaan werken werd sterker en sterker. In de loop van de tijd kwam Richter tot de conclusie dat de wens als zelfstandige door het leven gaan sterker was dan het blijven werken in loondienst. Eind 2004 waren de omstandigheden zodanig dat het een goed moment was om de stap naar zelfstandig ondernemerschap te maken.

2004 – 2010: Interim management

Agree Management komt voort uit Richter-HRM, dat eind 2004 is opgericht. In de eerste jaren richtte Richter zich op interim opdrachten op het gebied van HRM. In de loop van de jaren hebben klanten Richter ook gevraagd voor interim opdrachten in het Algemeen Management. De naam dekte niet meer de lading. Daardoor is Richter-HRM in 2008 veranderd in Agree Management.

2010 – 2012: Personeels- en salarisadministratie

In 2010 heeft Richter samen met een andere organisatie een Personeels- en salarisadministratie (PSA) bedrijf opgericht ten behoeve van het MKB. Gedurende anderhalf jaar hebben we hard gewerkt om het van de grond te tillen en dat is goed gelukt. Eind 2011 hebben we in goed overleg besloten de samenwerking te beëindigen. Er bestond te weinig synergie tussen het concept PSA en de overige diensten van Agree Management. We hebben er heel veel van geleerd.

2012 – 2018: Coaching en Organisatieontwikkeling

Steeds vaker doet Richter projectmatige opdrachten gericht op het ontwikkelen van de organisatie. Daarmee zijn er twee vormen ontstaan, interim (tijdelijk een vaste functie vervullen) en projecten (een tijdelijke functie vervullen), waarmee Richter de ontwikkeling van uw organisatie kan realiseren.

Rond 2014 ontdekte Richter dat hij tijdens interimopdrachten of projecten impliciet de rol van sparringpartner en coach van directeuren, adviseurs en managers vervulde bij het ontwikkelen van de organisatie of zichzelf. Toen is besloten deze kwaliteit niet alleen impliciet maar ook expliciet voor klanten beschikbaar te stellen. De dienst Coaching  heeft toen het levenslicht gezien.

2018 – heden: Coaching

Het projectmatige werken voor meerdere opdrachtgevers ging steeds meer knellen met de waarden die Richter steeds belangrijker ging vinden zoals maatschappelijke relevantie en duurzaamheid. In 2017 heeft Richter een carrièreswitch gemaakt en trad in loondienst bij Zone.college als Bestuurssecretaris. Maar niet full-time zodat Richter nog voldoende tijd heeft om te coachen.