HR Business Partner a.i. Belastingdienst CKC

Richter Lieffering

HR Business Partner a.i.

person

Vertrekpunt

Toen de functie van HR Business Partner voor de Belasting Academie vrij kwam is bewust gekozen voor tijdelijke externe invulling met de volgende aandachtspunten:
- De HR dienstverlening aan de Belasting Academie uitbouwen van voornamelijk operationeel naar tactisch- en strategisch niveau en aansluiten bij de HR-dienstverlening aan andere domeinen.
- Een frisse en onafhankelijke blik van buiten op het werken en reilen en zeilen binnen HR.

Aanpak

Procesbegeleiding stond centraal in de aanpak voor de tactische- en strategische issues. Het betrof de centralisatie van de Onderwijslogistiek; de verplaatsing van het team Evenementen; het Opleidingsplan; de Investeringsagenda; het Strategisch personeelsplan. De begeleiding bestond uit de volgende activiteiten:
Voorbereiden en begeleiden heidagen.
Uitwerking van de inhoudelijke aspecten van de tactische- en strategische issues en afstemmen met MT-leden.
Expliciteren van besluitvormingsprocessen en betrokkenen ondersteunen in de rol die zij vervullen in de besluitvormingsprocessen.

Resultaat

Concrete resultaten.
Het Strategische Personeelsplan, voor een periode van 3 jaar, is opgeleverd en gereed voor uitvoering.
Onderwijslogistiek is gecentraliseerd en Evenementen is verplaatst. Beiden waren reeds langlopende issues waarin weinig beweging zat.
Mobiliteit, gericht op een gezonde in-, door- en uitstroom, is een expliciet speerpunt geworden van het opleidingsplan.

"

Richter heeft een waardevolle bijdrage bijdrage geleverd aan het beter funderen van HR taken binnen de organisatie. Richter heeft het vermogen het speelveld te overzien en soms te overstijgen zonder dat hij zichzelf buitenspel zet. Hij zoekt naar aansluiting op wat echt van belang is om de organisatie verder te brengen.

"

- Henk Joosten - Directeur Belastingdienst Academie