Coaching leidinggevenden

Richter Lieffering

Coach

person

Uw leiderschap sneller ontwikkelen

Leiding geven leert u niet in de schoolbanken maar door te doen. Uw beïnvloeding vindt plaats door het gedrag van uzelf, dat al dan niet bewust plaatsvindt. Uw belangrijkste instrument als leidinggevende bent u zelf. Uw leiderschap is het gevolg van uw unieke combinatie van persoonlijke factoren die leiden tot gedrag, dat anderen beweegt u te volgen. Kennis over de werking van uw eigen gedrag en de effectiviteit daarvan is daarmee uw meest waardevolle inzicht. De persoonlijke factoren die een rol spelen in uw gedrag zijn identiteit, overtuigingen, kwaliteiten en drijfveren. Individuele coaching is het meest effectieve middel om uw leerproces als leidinggevende te versnellen. De coaching aanpak van Richter is gericht op het doen in de praktijk en daarvan leren op het niveau van willen, denken en doen.

"

In mijn ontwikkeling als schoolleider heb ik zeer inspirerende en coachende gesprekken gevoerd met Richter. Hij doet dit op een manier die je prikkelt om na te denken over de dingen die je doet en hoe deze vooral doelmatig en efficiënt kunnen. Zijn stijl is meedenken, maar ook zelf tot oplossingen en strategieën laten komen. Voor mij zijn deze gesprekken erg waardevol geweest en heb ik er veel van opgestoken.

"

- Ronald Kooi - Directeur Basisschool de Hoefer Sittard

Uw momenten van de waarheid staan centraal

De coaching richt zich op de leermomenten die er voor u toe doen. Zoals wijzigende omstandigheden in uw werk, of momenten waarop ingrijpende besluiten genomen moeten worden. Richter gaat uit van uw behoeften en analyseert in elk gesprek samen met u de voor dat moment actuele vraagstukken. Daarbij staan we met name stil bij uw kwaliteiten, overtuigingen, waarden en inzichten. Van daaruit bespreken we verschillende scenario’s voor de vervolgstappen die u in de praktijk brengt. Deze ervaringen benutten we weer in het vervolggesprek dat vanuit dezelfde invalshoek wordt gevoerd. Zo leert u ervaringsgewijs te vertrouwen op uw kwaliteiten, ontwikkelt u nieuwe inzichten en bereikt u beter uw doelen. En dat allemaal op een prettige manier.

Hoe gaat het in zijn werk

We beginnen met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vervolgens stellen wij een begeleidingsvoorstel op. Daarin staan uw doel, de inhoudelijke aandachtspunten en onze werkwijze beschreven. Ook benoemen we tussentijdse evaluatiemomenten. Na onderlinge afstemming en onderling akkoord gaan we met het mentoraat aan de slag.